Opinber þjónusta

Sjúkraþjálfun

Sjúkraþjálfarar veita þjónustu sem miðar að því að bæta, viðhalda og endurhæfa hreyfigetu og virkni fólks. Þeir stuðla að auknum lífsgæðum fólks með því að huga að líkamlegri, huglægri, tilfinningalegri og félagslegri vellíðan. Sjúkraþjálfarar starfa innan heilbrigðisgeirans við heilsueflingu, forvarnir, meðferð, þjálfun, hæfingu og endurhæfingu.

Sjúkratryggðir einstaklingar á Íslandi njóta niðurgreiðslu á meðferð sjúkraþjálfara en til þess að fá niðurgreiðslu þarf beiðni frá lækni. Sjá nánari upplýsingar á heimasíðu félags sjúkraþjálfara.

Hópþjálfun hjá Styrk sjúkraþjálfun

Sigurður Sölvi sjúkraþjálfari hjá Styrk sjúkraþjálfun, Höfðabakka 9, býður upp á sérhæfða hópþjálfun fyrir fólk með parkinson. Hægt er að sjá á hvaða tímum parkinsonhóparnir æfa á stundaskrá á heimasíðu Styrks.

Til þess að taka þátt í hóptímunum þarf að fá beiðni frá lækni og hafa svo samband við Styrk sjúkraþjálfun í s. 587-7750 og skrá sig í hóptímana.

Hópþjálfun hjá Æfingastöðinni

Æfingastöðin, Háaleitisbraut 13, býður upp á hóptíma fyrir fólk með parkinson. Þjálfarar hópsins eru sjúkraþjálfararnir Jóna Þorsteinsdóttir og S. Hafdís Ólafsdóttir.

Þjálfunin fer fram bæði í tækjasal og laug en einnig er boðið upp á Tai Chi æfingar. Hérna má lesa fréttamola sem fjalla um þjálfunina hjá Æfingastöðinni.

Nánari upplýsingar og dagskrá.

Til þess að taka þátt í hóptímunum þarf að fá beiðni frá lækni og hafa svo samband við Æfingastöðina í s. 535-0900 og skrá sig í hóptímana. 

Endurhæfing á Reykjalundi

Einstaklingum sem greinast með parkinsonsveiki stendur til boða að koma í fjögurra vikna endurhæfingu á Reykjalundi. Þar sem endurhæfingin hefur áhrif á framgang sjúkdómsins er ákjósanlegt að koma sem fyrst í endurhæfingu eftir greiningu.

Markmið endurhæfingar eru að sjúklingurinn:

  • bæti og viðhaldi líkamlegri, andlegri og félagslegri færni
  • fái fræðslu um sjúkdóminn og leiðbeiningar um úrræði
  • efli virkni og ábyrgð á eigin heilsu
  • fái ráðleggingar um hvernig megi viðhalda færni eftir að heim er komið
  • og fjölskyldan aðlagist lífi með langvinnan sjúkdóm

Þjálfun og fræðsla fer fram í litlum hópum og er raðað í hópana eftir upplýsingum sem fram koma á beiðni. Biðtíminn er breytilegur, en stefnt er að því að hann sé ekki lengri en fjórir mánuðir.

Til þess að sækja um endurhæfingu á Reykjalundi þarf beiðni frá lækni. Nánari upplýsingar um endurhæfinguna má finna á heimasíðu Reykjalundar.

Félagsleg heimaþjónusta

Þjónustan er fyrir fólk sem býr í heimahúsum og getur ekki séð hjálparlaust um heimilishald og persónulega umhirðu vegna skertrar færni. Einnig er hægt að fá aðstoð við þrif, heimsendan mat, innlit og ýmis konar stuðning. Sótt er um þjónustuna hjá félagsþjónustunni. Reglur um félagslega heimaþjónustu í þínu sveitarfélagi getur þú fundið með því að smella hér.

Akstursþjónusta

Hægt er að sækja um akstursþjónustu þegar einstaklingur með parkinsonsjúkdóm hættir að keyra bíl eða treystir sér ekki alltaf til að keyra. Umsókn um akstursþjónustu má nálgast hjá félagsþjónustu hvers sveitarfélags fyrir sig og á þjónustumiðstöðvum Reykjavíkurborgar

Heimsendur matur

Heimsendur matur er ætlaður þeim sem geta ekki annast matseld sjálfir og hafa ekki tök á að borða í næstu félagsmiðstöð. Öllum sveitarfélögum ber skylda til að bjóða upp á heimsendan mat til þeirra sem metnir eru í þörf fyrir slíka þjónustu.

Heimahjúkrun

Hjúkrunarfræðingar sinna heimahjúkrun með það að markmiði að styðja við búsetu í heimahúsi svo lengi sem mögulegt er. Sækja þarf sérstaklega um heimahjúkrun í sínu sveitarfélagi. Nánar má lesa um verksvið heimahjúkrunar með því að smella hér

Sérhæfð dagþjálfun

Í MS-Setrinu er dagþjálfun með sérhæfðri endurhæfingu fyrir fólk með parkinson, MS, MND og aðra taugasjúkdóma. Markmið MS-Setursins er að styrkja og styðja einstaklinga með taugasjúkdóma til þess að takast á við þær áskoranir sem geta skapast í daglegu lífi.  Þar er veitt fjölbreytt og fagleg þjónusta í von um að stuðla að aukinni virkni og vellíðan.

Hægt er að sækja um dagdvöld í MS-Setrinu 1-4 daga í viku. Í MS-Setrinu er boðið upp á sjúkraþjálfun, iðjuþjálfun, vinnustofu og félagsstarf. Boðið er upp á morgunmat, heitan hádegisverð og síðdegiskaffi. Félagsráðgjafi MS-Setursins veitir upplýsingar um tryggingamál, félagsleg réttindi, þjónustu og húsnæðismál, ásamt hjóna- og fjölskylduviðtölum.

Til þess að sækja um dagdvöl í MS-Setrinu þarf að hafa beiðni frá heimilislækni eða taugalækni. Nánari upplýsingar gefur Ingibjörg Ólafsdóttir, forstöðuman MS-Setursins í s. 568-8630 eða með tölvupósti á netfangið: ingibjorg@mssetrid.is.

Hjúkrunarheimili

Hjúkrunarheimili eru ætluð öldruðu fólki sem er of lasburða til að geta búið heima með þeim stuðningi sem er í boði, svo sem heimaþjónustu, heimahjúkrun, dagdvöl eða hvíldarinnlögn. Í hjúkrunarrými skal veitt hjúkrunar- og læknisþjónusta auk endurhæfingar og annarrar þjónustu. Á mörgum hjúkrunarheimilum og heilbrigðisstofnunum er boðið upp á hvíldar- eða endurhæfingarinnlagnir fyrir aldraða.

Í hverju heilbrigðisumdæmi starfar sérstök færni- og heilsufarsnefnd sem metur þörf fólks fyrir tímabundna hvíldarinnlögn eða varanlega búsetu á hjúkrunarheimili. Nánari upplýsingar um færni- og heilsumatsnefndir eru á vef Embættis landlæknis.

Spítaladeildir

Sérhæfð göngudeildarþjónusta fyrir fólk með parkinsonsjúkdóm er á dag- og göngudeild taugalækningadeildar á Landspítalanum. Á deildinni eru gerðar eru ýmsar rannsóknir til greininga á sjúkdómum í mið- og úttaugakerfi. Þjónustu veita læknar, hjúkrunarfræðingar, næringarráðgjafar, sjúkraþjálfarar, iðjuþjálfar, talmeinafræðingar, félagsráðgjafar, prestar, ritarar og sálfræðingar.

Sjúkrahúsið á Akureyri er með lyflækningadeild sem sinni m.a. fólki með parkinson og aðra taugasjúkdóma.

Einkarekin heimaþjónusta

Til eru fyrirtæki sem sérhæfa sig í að veita fjölbreytta velferðarþjónustu og aðstoð við athafnir daglegs lífs. Slíka þjónustu er hægt að kaupa óháð mati sveitarfélaga á þjónustuþörf. Hana má nýta meðan beðið er eftir úrræði á vegum sveitarfélaga eða til viðbótar við hefðbundna heimaþjónustu og heimahjúkrun. 

Í Reykjavík eru tvö slík fyrirtæki: Sinnum og Vinun
Á Akureyri er eitt slíkt fyrirtæki: Umhuga

FÁÐU RÁÐGJÖF HJÁ FAGFÓLKI

Ráðgjafar okkar veita fræðslu, ráðgjöf og stuðning við fólk með parkinson, parkinsonskylda sjúkdóma og aðstandendur þess.