fbpx

Sumarskóli um samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks

Mynd: National University of Ireland, Galway.

Sumarskóli um samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks verður á Írlandi dagana 15. til 19. júní 2020.

Öryrkjabandalag Íslands (ÖBÍ) veitir nokkrum félagsmönnum aðildarfélaga sinna styrk til þátttöku í sumarskóla um samning Sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks (SRFF). Sumarskólinn verður haldinn dagana 15. til 19. júní 2020 í National University of Ireland, Galway (NUIG), á vesturströnd Írlands.

ÖBÍ skorar á félagsmenn aðildarfélaga sinna að sækja um styrk til ferðarinnar. Þeir sem hljóta styrk þurfa að vera tilbúin til að nýta sér þekkingu sína á SRFF í baráttunni innan síns aðildarfélags og/eða ÖBÍ.

Um sumarskólann
Markmið sumarskólans er að þátttakendur öðlist innsýn í SRFF og góða færni til að nýta sér efni hans. Kennarar, leiðbeinendur og fyrirlesarar sumarskólans koma víða að og eru m.a. fatlað fólk, aktívistar, fræðimenn og stjórnmálafólk. Allir þekkja vel til réttinda fatlaðs fólks og hafa annað hvort komið að gerð SRFF og/eða eru þekktir baráttumenn ásamt því að vera stjórnvöldum aðildarríkja SRFF innan handar við innleiðingu samningsins.

Nemendahópurinn er breiður og samanstendur að jafnaði af einstaklingum frá öllum heimsálfum sem allir eiga það sameiginlegt að vilja gera betur í réttindamálum fatlaðs fólks og skapa gott tengslanet. Sumarskólinn gerir engar kröfur um þekkingu á samningnum og býður alla velkomna.

Dagskrá sumarskólans 2020
Líkt og í fyrri sumarskólum er almenn kynning á ákvæðum samningsins, réttindum sem í honum felast og hvaða þýðingu hann hefur fyrir fatlað fólk. Megináhersla sumarskólans í ár verður á þátttöku fatlaðs fólks í menningarlífi, afþreyingu, tómtundum og íþróttum.

Um styrk ÖBÍ
Styrkur ÖBÍ miðast við að greidd verði námskeiðsgjöld, ferðakostnaður og gisting sem samsvarar kostnaði við gistingu á háskólasvæðinu (Campus). Jafnframt er kostnaður greiddur vegna aðstoðarmanns fyrir þá sem þurfa á því að halda.

Undirbúningsnámskeið fyrir styrkþega
Styrkþegum gefst kostur á að sækja stutt kynningarnámskeið sem haldið verður 8. júní á vegum ÖBÍ á grunnþáttum og hugtökum SRFF sem undirbúning fyrir sumarskólann.

Nánari upplýsingar
Hægt að nálgast upplýsingar um sumarskólann á heimasíðu Centre for Disability Law and Policy, National University of Ireland, Galway.

Umsókn um styrk
Félagsmenn í Parkinsonsamtökunum geta sótt um styrk frá ÖBÍ. Áhugasamir hafi samband við skrifstofu Parkinsonsamtakanna með tölvupósti á netfangið parkinsonsamtokin@gmail.com eða í s. 552-4440.